Een Boost voor de Ziel

Autonomie & Verbinding in de liefdesrelatie

Afstand & nabijheid. Twee grote thema’s in de liefdesrelatie. Je zou ook kunnen zeggen, autonomie & verbinding of afhankelijkheid & onafhankelijkheid. Het zijn thema’s die elkaar overlappen. Waarbij afstand voor mijn gevoel meer verwant is met autonomie en onafhankelijkheid en nabijheid meer met verbinding en afhankelijkheid.

Ik heb veel stellen in mijn praktijk die al heel wat jaren samen optrekken in het leven. Als ik ze de vraag stel hoe ze elkaar hebben leren kennen, krijg ik steevast verhalen over nabijheid en verbinding. En hun hele lijf twinkelt mee, laat meteen zien hoe dat voelde en eruit zag. Als ik vraag waar ze nu vastlopen, worden meestal de bovengenoemde thema’s ingebracht. ‘Te weinig autonomie, gemis aan verbinding, teveel afstand, teveel nabijheid’. Ook dan reageert het lijf ogenblikkelijk, de ogen kijken weg, de armen gaan over elkaar, het lijf zet zich schrap.

Die behoeftes aan nabijheid, afstand, autonomie, verbinding, afhankelijkheid, onafhankelijkheid wijzigen gedurende de relatie. Als je naar de fases van een liefdesrelatie kijkt dan zie je daar een golfbeweging in.

Vanzelfsprekende verbinding

In het begin zoek je elkaar zoveel mogelijk op. Weet je nog dat je ellenlang met elkaar op de bank kon zitten, verstrengeld in elkaar of dat de ochtend in een keer voorbij was? Zolang lagen jullie samen in bed. De nabijheid en verbinding was er in het begin in allerlei vormen. Van veel vertellen, nieuwsgierig naar elkaar, samen naar een festival, heerlijk met je kop in de wind hand in hand langs de vloedlijn lopen, in elkaar versmelten op allerlei plekken, niet alleen in bed.

Zoeken naar autonomie

Je ontdekt steeds meer van elkaar en gaandeweg, bij een eerste relatie zo’n 1,5 tot 2 jaar, komen er barstjes in het mooie plaatje wat je van je lief had. Dat is helemaal niet vreemd, eigenlijk komen jullie een beetje op aarde terecht, van die roze wolk af. En dan staat er geen prins of prinses, maar een mens van vlees en bloed. Die ook zo zijn of haar eigenaardigheden heeft, zoals ieder mens dat heeft. In deze tweede fase ga je meer onderzoeken hoe je je tot elkaar verhoudt, waarbij je ook je eigen identiteit meer laat zien. Dat je niet meer alleen in die versmelting met elkaar terecht komt. Hier zie je de beweging naar meer autonomie, wat wat meer afstand tot gevolg heeft. Als je die behoefte aan autonomie ook uitspreekt, breng je ‘jezelf’ in de relatie in, zonder dat dat hoeft te betekenen dat je de relatie kwijtraakt. Dat is natuurlijk wel een spanningsveld, zeker als je partner nog verstrengeld op de bank met je wil zitten. Dat is een zoeken met elkaar hoe je je tot elkaar verhoudt.

Ontdekken van autonomie en nabijheid

De derde fase kenmerkt zich meer en meer dat beide partners ervaringen in de buitenwereld opdoen en nog meer eigen identiteit ontwikkelen. De autonomie viert dan hoogtij en de uitdaging in deze fase is je ervaringen met elkaar te gaan delen. Daar ontstaat dan een gezamenlijke bedding, waarbij je met je ‘ik’ ervaringen kan thuiskomen in de ‘wij’ van de relatie. Het is een aftasten van autonomie en nabijheid. Daar loopt de relatie ook regelmatig averij in op. Het exploreren van jezelf binnen en buiten de relatie, gaat namelijk niet zonder struikelen. Als je die verschillen tussen jullie niet onderzoekt, maar stil houdt, bang dat je niet meer aan het droombeeld van je partner voldoet, dan zie je vaak dat stellen hier vastlopen. De kunst is om met elkaar een vorm te vinden waar je fouten mag maken, kan vallen, maar ook met elkaar weer leert op te staan. Hier herverbind je je weer aan elkaar. Als je met je partner de uitdagingen in die eerste drie fases bent aangegaan ontstaat er verdieping in je relatie. Dan is er ruimte voor persoonlijke groei die weer de relatie versterkt.

Ruimer speelveld voor autonomie én verbinding

In de vierde fase is er een slingerbeweging tussen mijn ‘ik’ en de ‘wij’ van de relatie. Er is een fundament voor de relatie gelegd en we respecteren elkaars ‘anders’ zijn. Wanneer je partner een “nee” van je krijgt, zal het waarschijnlijker worden gehoord als een uitdrukking van wie je bent, in plaats van zoals je partner het voorheen als een afwijzing ervoer. Niet elke moeilijke discussie escaleert, omdat er meer respect voor de verschillen is gekomen. Jouw persoonlijke ontwikkeling heeft betekenis in jullie interactie. Het is de fase van leren je volwassen plek in te nemen in de liefdesrelatie, waarin je je meer en meer bewust bent van je eigen gevoelens en behoeftes. En die weet uit te spreken naar je partner.

Afhankelijkheid en onafhankelijkheid

Er is ruimte voor de verschillen. Natuurlijk kunnen verschillen spanningen veroorzaken. Door je emotionele reacties op deze verschillen te leren beheren ontstaat er meer intimiteit in het contact. In deze laatste fase ben je in staat en toegewijd om met elkaar om te gaan op een manier die trouw is aan jouw eigen diepste waarden en overtuigingen.
Je kan onafhankelijk van je partner zijn wie je bent.
Daarbij kan je je partner steunen om hetzelfde te doen, zelfs als dit lastig wordt. De verbinding tussen het individu en het “wij” is steeds gemakkelijker… bijna vanzelfsprekend. Er is een onderlinge afhankelijkheid, naast de onafhankelijkheid die ieder voor zich in de eigen kern kan voelen. Elk profiteert van de synergie en het ‘wij’ heeft een geheel eigen energie.

Herken jij ook dat de thema’s afstand & nabijheid of autonomie & verbinding wel wat mogen worden verkend in jullie relatie? Dat ze onuitgesproken zijn en je jezelf daarover meer wilt laten zien aan je partner? Als jullie samen dat onderzoek aangaan, maak je een groter speelveld voor de intimiteit in de relatie. En daarnaast doe je ook recht aan ieders eigenheid.

Het grootste kado dat je elkaar kan geven is deze thema’s echt bij de horens te pakken. Het heeft heel veel stellen een enorme verdieping gebracht. Wil jij dat ook onderzoeken? Ik help jullie graag op weg.

Stuur gerust een mail naar [email protected]

Hartelijke groet,

Cécile
Ambassadeur Liefdevolle Relatie
Het Familiehuis

P.S. Wil je meer weten over mijn kijk op de liefdesrelatie en hoe ik stellen begeleid in hun ontdekkingsreis? Kijk dan op woensdagavond 10 november naar het interview ‘De verdieping, over de dynamiek in de liefdesrelatie’. Na afloop kan je al je vragen stellen over je relatie. Ben je erbij? Schrijf je dan hier in.

Cécile Schlangen

Geschreven door Cécile Schlangen

21 oktober 2021

Download gratis
het e-magazine
‘Samen Verder’

met inspirerende artikelen over de liefde en relatietherapie

cover Samen Verder