Een Boost voor de Ziel

Die heilige tussenruimte, nabijheid en eigenheid in de liefdesrelatie

Nabijheid ervaren en je eigen ruimte behouden. Hoe doe je dat? Het is voor veel stellen een groot vraagstuk. Khalil Gibran heeft er vele gedichten aan gewijd. Hij benadrukt het belang van een heilige tussenruimte. Dat je elkaar ontmoet op de grens, daar die nabijheid ervaart én je eigenheid bewaart.

Het huwelijk

​Laat de winden des hemels tussen je dansen
Heb elkander lief, maar maak van de liefde geen keten
Laat zij veeleer zijn een golvende zee tussen de kusten van je zielen
Ja, laat er tussenruimtes zijn in je samenzijn

​Vul elkaars beker, maar drink niet uit dezelfde bokaal
Geef elkaar te eten, maar eet niet van één en hetzelfde brood
Zing en dans samen, maak het leven tot een feest, maar laat elkaar vrij
Zoals de snaren van een luit op zichzelf staan, al doortrilt hen dezelfde muziek

​Geef je hart, maar geef het niet bij elkaar in bewaring
Want alleen de hand des levens kan jullie harten bevatten
Sta bij elkaar, maar niet te dicht bijeen
Immers, de zuilen van de tempel staan ieder op zichzelf
En de eik en de cipres groeien niet in elkaars schaduw

In het beeld ‘Intimiteit’ van Zadkine is diezelfde tussenruimte te zien. Nabijheid ervaren én ook je eigen ruimte bewaren is de grote uitdaging in de liefdesrelatie.

‘Wij’ en ‘Ik’ zijn thema’s die in relatietherapie bij Het Familiehuis altijd wel verkend worden. In de liefdesrelatie slinger je heen en weer tussen afstand en nabijheid. De vraag is dan ook vaak hoe met iedere ervaring van nabijheid meer bedding in de WIJ te creëren? Waarbij ook respect is voor het bestaan ​​van twee afzonderlijke individuen?

Als partners dat met elkaar onderzoeken voelen ze zich veel meer gesteund dan verstikt in de relatie. Je hoort minder uitspraken van ‘Ik heb nodig’ en hoort meer van ‘Ik zou graag …’ of ‘Ik vind het fijn als …’.

Wil jij ook die tussenruimte onderzoeken in de liefdesrelatie?

Je bent van harte welkom.

Hartelijke groet,

Cécile


P.S. 1. Kahlil Gibran (ca. 1882-1931) was een poëtische schrijver en filosoof en hij schilderde ook graag. Hij werd geboren in Libanon en verhuisde op zijn 12e naar de Verenigde Staten. ‘De Profeet’ uit 1923 is zijn bekendste werk.

P.S. 2. Ossip Zadkine (1888 – 1967) is in Nederland vooral bekend van het beeld ‘de verwoeste stad’ dat in Rotterdam staat.

Cécile Schlangen

Geschreven door Cécile Schlangen

21 mei 2021

Download gratis
het e-magazine
‘Samen Verder’

met inspirerende artikelen over de liefde en relatietherapie

cover Samen Verder