Ethische code

Het Familiehuis handelt volgens de Ethische Code die is opgesteld door de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen te Utrecht. Deze onafhankelijke commissie beoordeelt klachten van cliënten in relatie tot begeleiders en therapeuten. De ethische code bestaat uit richtlijnen voor de therapeut of begeleider en een klachtenprocedure.

Heb je een klacht?

Heb je klachten over de begeleiding of therapie van Het Familiehuis? Dan willen we graag eerst samen het gesprek aangaan. We vragen je daarom je klacht te formuleren in een e-mail of een brief. Daarna maken we een afspraak om de klacht te bespreken. Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

Neem contact op met Het Familiehuis

Komen we er samen niet uit? Dan verwijzen we je door naar de Klachtencommissie van Phoenix Opleidingen. Het oordeel van deze commissie is bindend. Wij zullen de klacht registreren en gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaren.

Je kunt de commissie benaderen per e-mail via [email protected]. Het postadres is: Phoenix Opleidingen, p/a Klachtencommissie, Raiffeisenlaan 26A, 3571 TE, Utrecht.
Vermeld bij je klacht duidelijk je naam, e-mailadres, naam en adres van de begeleider en het onderwerp van de klacht.