Een Boost voor de Ziel

Scheiden of Blijven? Durf jij naar de hitte toe te bewegen?

Illustratie van verstrikking in een relatie

Regelmatig heb ik stellen in Het Familiehuis die aangeven dat ze willen scheiden, maar door de situatie te bespreken blijkt dat ze toch nog veel voor elkaar voelen. Dat is wel even schakelen, want er is vaak al van alles in gang gezet om te scheiden.

Wat kenmerkt die gesprekken dat mensen opeens beginnen te twijfelen? Ze begrijpen door de gesprekken beter de oorsprong van hun eigen gedrag en dat van hun partner. De onderliggende gevoelens worden zichtbaar en bespreekbaar.
In de begeleiding sta ik altijd stil bij de levensgeschiedenis van elke partner afzonderlijk.
Ieders kindertijd komt letterlijk op tafel te staan in een tafelopstelling met Duplopoppetjes. In zo’n tafelopstelling worden de bloedbanden, maar ook emoties en loyaliteiten visueel gemaakt. Dat werkt erg verhelderend. Woorden zijn vluchtig, maar de popptjes blijven op tafel staan, waardoor je nog eens kan teruggrijpen op wat eerder gezegd is.
Hoe werkt dat dan? Ik zoom in op specifieke gebeurtenissen en haal dan de betekenis en beleving van die gebeurtenissen naar voren. Zo ontdek je wat je gevormd heeft.

Instinctieve beschermbeweging

Zo was er laatst een man die m.b.v. een tafelopstelling zag hoe zijn rebelse puberteit niets anders was dan een manier van overleven in de situatie dat zijn moeder ernstig ziek werd en zij er alleen voor stond met haar drie zonen.
Zijn instinctieve beweging is die van weggaan en zich onttrekken aan verantwoordelijkheid als er spanning in zijn gezin van nu is. Toen als jongste zoon van 14 jaar was dat de beste optie, hij heeft zichzelf beschermd om de pijn van de eenzaamheid niet te voelen. Met dit inzicht kon hij zien dat hij nu als vader eigenlijk dezelfde beweging maakt als die jongen van toen.
En zijn vrouw begreep beter waarom hij zich in eerste instantie aan elke verantwoordelijkheid onttrekt. Dat ‘ontschuldigde’ hem in haar ogen en daardoor kon ze milder naar hem kijken.
Omgekeerd gebeurde hetzelfde: zij schetste haar geschiedenis en hoe zij daarin overleefd heeft met een vader die strakke spelregels hanteerde over wat wel en niet in huis geoorloofd was. Zij is ook op een bepaalde manier ‘onder water gegaan’ door thuis niks meer te delen. Zij zocht het in haar eentje uit als het moeilijk werd. Dat was haar instinctieve beschermbeweging.
Toen ze later in haar werk gedoe had met haar leidinggevende, wist ze de betekenis daarvan niet te delen met haar man. Haar man voelde zich daarin buitengesloten. Dat weer raakte op zijn eenzaamheid als jongen.

En zo zijn er meer momenten in hun relatie geweest waarin de verwijdering onbedoeld is ontstaan.

Door dit zo met elkaar te delen, snapten ze waardoor ze zo geraakt werden in de instinctieve beweging van de ander. Dat dat niet als een aanval op de ander bedoeld is, maar dat de onbewuste oude beschermbeweging van het kind aan het stuur zat. Die dan weer inhaakte op ieders eigen oude beschermbeweging.

Die verstrikking werd aan tafel ontwart.

Er kwam letterlijk meer lucht in de kamer. Ze konden elkaar weer met zachte ogen zien.

Mildheid

Deze ontmoeting met elkaars binnenwereld is heel precair. Beide partners zijn in de relatie vaak gekwetst.
Echter in het langslopen van elkaars geschiedenis krijgt compassie of mildheid een voedingsbodem.

Die mildheid is zowel bij ‘scheiden als blijven’ van belang.
Als ze uit elkaar gaan, begrijpen ze hun eigen beweging en die van de ander beter.
Hierdoor kunnen ze elkaar heel laten in een scheiding.

En als ze bij elkaar blijven, dan zie ik vaak dat ze elkaar op een andere manier hebben leren kennen. Een ontmoeting op een diepere laag, waardoor er zelfs meer verbinding is dan ooit.

Naar ‘de hitte’ toe bewegen

Het vergt de nodige moed van partners om de kwetsuren uit de relatie uiteen te rafelen. En echt naar ‘de hitte’ toe te bewegen. Herkennen dat die hitte gaat over de oude pijn uit je eigen kindertijd. Dat die oude lading meedoet in de partnerrelatie. Dat je je leert uitspreken wat je zo raakt en wat je onderliggende behoefte is.

Die behoefte gaat vaak over erkenning en gezien willen worden, serieus genomen worden, kunnen zijn wie je bent. Als partners die onderliggende behoefte weten uit te wisselen, kan voorzichtig de intimiteit weer terugkomen in de relatie.

Wil jij ook die mildheid ervaren in je relatie? Wil je meer weten of dat ook bij jou en je partner zou kunnen werken? In een gratis telefonisch APK-Relatiegesprek verkennen we samen wat mogelijk is in jullie situatie. Je bent van harte welkom!

Klik dan op onderstaande blauwe knop voor het maken van een belafspraak.

Hartelijke groet,

Cécile Schlangen

P.S. Denk je “dit zou voor mijn tennismaatje wel wat zijn”? Ik hoor hem alleen maar praten over dat hij zich niet begrepen voelt door zijn vrouw en het in haar ogen nooit goed kan doen? Stuur hem gerust deze mail door. Of je collega die vertelt dat ze het idee heeft dat ze het thuis allemaal in haar eentje moet runnen en haar partner naast haar zo mist? Ook zij is met haar partner van harte welkom.

P.P.S De afbeelding is de kaft van het boek ‘De nacht der Girondijnen’ van Jacques Presser.

Cécile Schlangen

Geschreven door Cécile Schlangen

17 juli 2020

Download gratis
het e-magazine
‘Samen Verder’

met inspirerende artikelen over de liefde en relatietherapie

cover Samen Verder