Een Boost voor de Ziel

Is je relatie voorbij de gevarenzone? De 5 fases van een gezonde Liefdesrelatie, deel II

Vorige keer heb ik je meegenomen in de eerste drie fases van een gezonde liefdesrelatie. En welke uitdagingen elke fase in zich heeft.

Als je dat hebt gemist of als je het nog eens wilt teruglezen? Dat kan hier in mijn vorige blog.

Even die eerste drie fases in een notendop samengevat:

In fase 1 van de ‘symbiose’ zit de verliefdheid aan het stuur. Samen één zijn. Je bent verliefd op je droombeeld over de liefde: de dappere prins op het witte paard en de mysterieuze prinses in de toren.

In fase 2 van de ‘differentiatie’ worden de verschillen tussen jullie zichtbaar en komen de eerste teleurstellingen. Die ander is toch niet dat droombeeld wat je voor ogen had. Je hebt behoefte aan meer eigen ruimte om je eigen ik verder te ontdekken.

In fase 3 van de ‘exploratie’ ga je nog meer uitzoeken wie je zelf bent. Belangrijk is om de ervaringen die je in de buitenwereld opdoet inbrengt in de relatie. Dat je je naar je partner laat zien, wat voor jou werkelijk van waarde is.

​Vandaag onderzoeken we fase 4 en 5. ‘Voorbij de gevarenzone’, zeg ik altijd maar, want meestal als stellen vastlopen is dat in de eerste drie fases.

In dat vastlopen hebben beide partners een aandeel. Ze hebben het laten gebeuren. Ze zijn de verschillen niet gaan onderzoeken, maar hebben die stil gehouden, bang dat ze niet meer aan het droombeeld van hun partner voldoen. Ze zijn samen op de bank van de verliefdheid in slaap gevallen en daarmee elkaar en zichzelf een ontwikkeling onthouden.

Als je de verschillen wel onderzoekt en bespreekbaar maakt, is dat te vergelijken met het onderhoud dat je aan je auto doet om hem te laten rijden.

Als partners echter de liefdesrelatie als vanzelfsprekend beschouwen is de relatie meer en meer verworden tot een soort ‘verzekering’. Dat je daar blijkbaar niks voor hoeft te doen als je hem eenmaal hebt afgesloten.

Als de relatie in het slop raakt en er weinig thuis op die bank te beleven valt, wordt regelmatig de deur naar buiten ongemerkt open gezet. En dat gebeurt dan waar je zelf bij zit.

Maar als je met je partner de uitdagingen in die eerste drie fases bent aangegaan ontstaat er verdieping in je relatie. Dan is er ruimte voor persoonlijke groei die weer de relatie versterkt.

Het Individu versterkt het Samen
Het Samen versterkt het individu

Laten we eens kijken hoe de bewegingen van stellen in die volgende fases van een gezonde liefdesrelatie verder verlopen.

​Fase 4 Toenadering
Slingerbeweging Ik & Wij​

fase 4 van de liefdesrelatie

In deze fase heb je je ik-identiteit versterkt en geleerd je eigen inbreng in de relatie te doen, zonder dat je in de verdediging of aanval hoeft te schieten. Je denkt eerst na over je meningsverschillen in plaats van dat je automatisch met je oude reactie komt en je met elkaar in die negatieve dans terecht komt.

Je beweegt daardoor naar een dieper, duurzamer niveau van intimiteit. Dit gaat vaak gepaard met een opleving van de seksualiteit in de relatie. Hoewel er momenten kunnen zijn dat je heen en weer slingert tussen afstand en nabijheid. Je creëert met iedere ervaring van nabijheid meer bedding in de ‘WIJ’.
Waarbij in die bedding van de WIJ ook respect is voor het bestaan ​​van twee afzonderlijke individuen. Je voelt je veel meer gesteund dan verstikt in je relatie. Je hoort minder uitspraken van ‘Ik heb nodig’ en hoort meer van ‘Ik zou graag …’ of ‘Ik vind het fijn als …’.

Wanneer je partner een “nee” van je krijgt, zal het waarschijnlijker worden gehoord als een uitdrukking van wie je bent, in plaats van zoals het voorheen als een afwijzing ervaren werd. Niet elke moeilijke discussie escaleert, omdat er meer respect voor de verschillen is gekomen.

Jouw persoonlijke ontwikkeling heeft betekenis in jullie interactie. Het is de fase van leren je volwassen plek in te nemen in de liefdesrelatie, waarin je je meer en meer bewust bent van je eigen gevoelens en behoeftes. En die weet uit te spreken naar je partner.

Fase 5 Synergie
Onafhankelijkheid & Onderlinge Afhankelijkheid

Fase 5 van een gezonde liefdesrelatie

Verschillen kunnen spanningen veroorzaken. Door je emotionele reacties op deze verschillen te leren beheren ontstaat er ruimte om de intimiteit te verdiepen. In deze fase ben je in staat en toegewijd om met elkaar om te gaan op een manier die trouw is aan jouw eigen diepste waarden en overtuigingen.

Je kan onafhankelijk van je partner zijn wie je bent.

Daarbij kan je je partner steunen om hetzelfde te doen, zelfs als dit lastig wordt. De verbinding tussen het individu en het “wij” is steeds gemakkelijker… bijna vanzelfsprekend. De relatie is nu belangrijker dan beide partners afzonderlijk.

Er is een onderlinge afhankelijkheid, naast de onafhankelijkheid die ieder voor zich in de eigen kern kan voelen.

Elk profiteert van de synergie en het ‘wij’ heeft een geheel eigen energie. Partners willen creëren en iets terugdoen voor de wereld. Diepe intimiteit, kwetsbaarheid en emotioneel voeding zijn er in overvloed.

Liefdesstrijd is een kronkelig pad

Zoals je zou verwachten, verlopen deze fases niet op een vloeiende lineaire manier. Gaandeweg jullie reis is er altijd stress en angst. Ik zeg altijd dat het heel normaal is om die liefdesstrijd te voeren. Het is daarbij enorm behulpzaam als jullie in die liefdesstrijd dreigen vast te lopen, te herkennen in welke gezonde fase van een liefdesrelatie jullie zitten.

3 vaak voorkomende knelpunten

1. Gevangen in het romantische plaatje
​Ze houden elkaar gevangen in het romantische plaatje van de symbiotische fase. Er is een grote angst voor ‘alleen zijn’, en daarom zijn partners heel vriendelijk naar elkaar en vermijden het conflict. Ze zitten versteend op de bank en ontwikkelen zichzelf en elkaar niet meer. Partners zijn zich vaak niet bewust van eigen dieperliggende gevoelens en behoeftes. Vroeg of laat komen er toch barsten in die prins of prinses en dan kan de verleiding ontstaan om het gebarsten droombeeld te vervangen door een nieuw droombeeld…. tot ook die weer barsten gaat vertonen… enzovoorts….

2. Verschillend tempo
​De één zit nog in de symbiotische fase, de ander is al door naar de differentiatiefase, de één wil nog veel SAMEN, de ander heeft behoefte aan meer IK ruimte. Om de verschillen tussen de partners durven te ervaren moet je voorbij je eigen onzekerheid geraken. Daar kan angst op zitten bij de partner die in de symbiotische fase blijft hangen.

3. De ander belemmert je persoonlijke groei
​In de differentiatie/exploratiefase breng je je ervaringen, ideeën, waarden niet meer in in de relatie, in de overtuiging dat de ander dat niet aankan of begrijpt of afwijst.

Het is de overtuiging dat de ander je belemmert in je persoonlijke groei. En daardoor blijft de mogelijkheid tot herstel van contact en nabijheid uit. Het helende vermogen van seksuele intimiteit valt dan stil.


Wil jij met je partner de liefdesstrijd open en eerlijk aangaan? En herkennen waar je struikelt?

Die liefdesstrijd vraagt om regelmatig onderhoud. Je relatie geeft ruimte voor scholing van persoonlijke groei. Je hebt de ander nodig om tot persoonlijke ontwikkeling te komen. Leren wat grenzen zijn die aanraakbaar en flexibel zijn. Grenzen die je bevestigt in de ontmoeting en waar je zelf de baas van bent, als je jezelf kent. Vanuit dat zelfbesef en zelfbewustzijn kan je de ander werkelijk ontmoeten in de WIJ.

Je bent welkom om dat samen met je partner te verkennen. Je kan alvast met elkaar beginnen door het antwoord op de volgende vraag uit te wisselen:

Wat is jullie gezamenlijke doel als je die verkenning met elkaar wilt aangaan?

Ik help jullie op weg om die gezonde stappen in de liefdesrelatie met elkaar te zetten. Stuur een mailtje naar [email protected]

Iedere reis begint met de eerste stap. Zodat jullie samen koers weten te houden.


Hartegroet,

Cécile

Uw gids op weg naar een Liefdevolle Relatie


P.S. Het beeld ‘intimiteit’ is van Zadkine. Over afstand en nabijheid.

Cécile Schlangen

Geschreven door Cécile Schlangen

21 januari 2021

Download gratis
het e-magazine
‘Samen Verder’

met inspirerende artikelen over de liefde en relatietherapie

cover Samen Verder